Faaliyetlerimize yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği gereklerine azami özen göstererek;

  • İş kaynaklı yaralanmaları ve hastalıkları engellemek için sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını sağlamak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini hedeflerle yönetmek;
  •  Yasal mevzuat şartlarını ve diğer şartları yerine getirmek;
  • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak;
  • İSG yönetim sistemini sürekli iyileştirmek, iyileştirmeyi teşvik ve garanti etmek;
  • Çalışanların, çalışan temsilcilerinin katılımı ve çalışanlarla istişare gereklerini yerine getirmek;

taahhüdümüzdür.